अग्निः काष्ठाज्जायते मथ्यमानात् भूमिः तोयं खन्यमाना ददाति । सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम् मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ।। अर्थ लिखें (हिंदी & English)